Verduurzaming en ESG (Environmental, Social, Governance) spelen vandaag de dag een steeds grotere rol binnen de maatschappij en het bedrijfsleven. Bedrijven komen tegenwoordig minder goed weg met het vervuilen van het milieu ten behoeve van winst en ook huishoudens moeten aan verduurzaming geloven. Gesproken kan worden van een hot topic, waarover de laatste woorden nog niet zijn gesproken en waarbinnen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen.

Een noemenswaardige ontwikkeling die speelt binnen de wereld van verduurzaming, is de toepassing van waterstof. Hier zouden bijvoorbeeld voertuigen mee kunnen worden aangedreven en huizen mee kunnen verwarmd. Als belegger heb je misschien veel oog voor de toekomst. Wil je speculeren op de toekomst van waterstof, dan zouden waterstof ETF’s iets voor jou kunnen zijn.

Dit artikel gaat dieper in op waterstof ETF’s die je kan verhandelen op de beurs. We hebben ook een artikel over beleggen in waterstof. Daar wordt meer achtergrond informatie met betrekking tot waterstof gegeven, mocht je dat interesseren. Gezien je specifieke interesse in waterstof ETF (want waarom zou je dit anders lezen), gaat dit artikel puur over de mogelijke ETF’s om in te beleggen.

Welke waterstof ETF’s zijn er?

ETF’s die te maken hebben met waterstof zijn (nog) zeer schaars. Dat is niet geheel onlogisch, nu praktische toepassingen van waterstof nog volop in ontwikkeling zijn. Wanneer je kijkt naar de grotere brokers, heb je als belegger vaak de keuze tussen twee waterstof ETF’s. Het gaat om L&G Hydrogen Economy en VanEck Vectors Hydrogen Economy.

L&G Hydrogen Economy

L&G Hydrogen Economy is een waterstof ETF van Legal & General. Het is verhandelbaar sinds februari 2021 en is gebaseerd op de Solactive Hydrogen Economy Index. De ETF bestaat uit verschillende soorten bedrijven. Deze focussen zich niet allemaal op dezelfde schakel binnen de waterstofketen, maar zijn juist over de hele keten verspreid.

Deze ETF van Legal & General bevat dus niet alleen aandelen van waterstofproducenten, maar ook bijvoorbeeld van leveranciers en nutsbedrijven die later in de keten van waterstof betrokken raken. Op het moment van schrijven (medio 2022) zitten er 34 bedrijven in de L&G Hydrogen Economy ETF.

VanEck Vectors Hydrogen Economy

VanEck Vectors Hydrogen Economy is de waterstof ETF van VanEck. Deze ETF is gebaseerd op een index genaamd MVIS Global Hydrogen Economy. Deze index volgt aandelen van bedrijven die ten minste de helft van hun omzet halen uit activiteiten die direct of indirect te maken hebben met waterstof (‘de waterstofeconomie’).

In totaal zitten er (op het moment van schrijven) in de VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF aandelen van 24 bedrijven. Wat betreft het totale vermogen, is het goed om je te realiseren dat het gaat om een relatief kleine ETF.

Voor welke moet je kiezen?

Zoals hierboven al werd aangegeven, gaat het om twee ETF’s die beide zijn gebaseerd op een andere index. Het onderliggende pakket aan aandelen verschilt dus. De ETF van L&G kent meer aandelen dan de ETF van VanEck. Als je kijkt naar het aantal aandelen, lijken de risico’s bij L&G beter te zijn gespreid. Het aantal aandelen zegt echter (lang) niet alles over de risicospreiding. 

Het is ook belangrijk dat er is gespreid over regio’s en sectoren. Ook hier blijkt weer dat de ETF van L&G een betere risicospreiding kent. Daarbij is meegerekend dat de top 10 aandelen binnen de ETF van VanEck behoorlijk zwaar wegen en daardoor veel bepalend zijn voor de koersprestaties van de gehele ETF. Bij de ETF van L&G is het overwicht van de top 10 aandelen een stuk minder significant.

Beide ETF’s zijn accumulerend. Dat wil zeggen dat de beheerder van de ETF eventueel verkregen dividenden niet uitkeert aan de houders van de ETF. Het dividend wordt geherinvesteerd in de ETF zelf. Accumulerende ETF’s onderscheiden zich van distribuerende ETF’s. Bij laatstgenoemde wordt het dividend wél uitgekeerd aan de houders van de ETF.

De beste ETF voor waterstof

Het is behoorlijk lastig om aan te geven wat de beste ETF voor waterstof is. Sterker nog: het is eigenlijk helemaal niet te zeggen. Dit komt omdat ontwikkelingen omtrent waterstof vooral iets van de laatste tijd zijn. Zoals je eerder las, bestaan de ETF’s hieromtrent dan ook nog maar net. Hierdoor is er weinig historische koersinformatie beschikbaar.

Wanneer je ‘normaalgesproken’ ETF’s met elkaar gaat vergelijken, dan wil je weten hoeveel rendement je in potentie met specifieke ETF’s kunt behalen. Dit doe je door te kijken naar de rendementen van de afgelopen (tientallen) jaren. Hoe meer historische koersinformatie je hebt, hoe betrouwbaarder speculaties omtrent de toekomst van de koers kunnen zijn. Hoewel een kanttekening daarbij natuurlijk ook is dat historisch rendement niks over de toekomst zegt. Maar kijk je naar de algemene markt, dan kan je wel spreken van een gemiddeld rendement.

Omdat ETF’s omtrent waterstof nog niet zo lang bestaan, moet je kijken naar andere factoren. Met name risicospreiding is van belang. Niemand weet nog hoe de toekomst van bedrijven binnen de waterstof eruit komt te zien. Sommige bedrijven boeken wellicht grote successen, waar andere bedrijven misschien fors achterblijven. Wanneer de risicospreiding goed zit, word je investering minder een gok.

Kijk je naar risicospreiding en naar de eerdergenoemde ETF’s, dan lijkt L&G Hydrogen Economy de betere keuze op dit vlak. Het blijft echter koffiedik kijken, nu de waterstofmarkt nog erg lastig te voorspellen is. Kies dus vooral zelf of je überhaupt wilt beleggen in deze ETF’s, en welke dan.

Is het de belegging waard?

Je hebt wat geld aan de kant gelegd om te beleggen en je vraagt je af waarin. Je kan kiezen voor ETF’s omtrent waterstof of je belegt in de ’traditionele’ ETF’s die zijn gebaseerd op indices waarvan tientallen jaren aan koersinformatie beschikbaar is (lees: VWRL, VUSA, of in ieder geval de indices die ze volgen). Is het het dan wel waard om de ‘gok’ te nemen en in waterstof ETF’s te gaan zitten?

Dat is een goede, maar bovenal lastige vraag. Beleggen in ETF’s die gerelateerd zijn aan waterstof doe je omdat je gelooft in duurzaamheidsinitiatieven. Het is niet helemaal correct dat waterstof iets van de laatste jaren is, maar het heeft gedurende lange tijd wat op de achtergrond gestaan. Nu stijgt de interesse in waterstof weer, omdat (strenge) klimaatdoelstellingen bijna overal lijken te gelden en de vraag naar alternatieven op fossiele brandstoffen groter dan ooit is.

Veel mensen zien waterstof als een van dé alternatieven op fossiele brandstoffen. Als jij dit ook zo ziet, kan een ETF omtrent waterstof de moeite waard zijn. Je neemt niet zoveel risico als bij het beleggen in individuele aandelen, maar je speculeert wel op een in potentie opkomende markt. En of het de belegging waard is, hangt dan ook vooral af van wat je in een belegging zoekt.

Conceptauto van Toyota op waterstof (hydrogen)

Wil je zo veilig mogelijk beleggen in ETF’s, dan kan je misschien beter voor de traditionele en relatief stabiele ETF’s gaan. Ben je echter bereid om wat meer risico te nemen, dan kunnen waterstof ETF’s best interessant zijn. En als de waterstofmarkt inderdaad forse successen boekt in de toekomst, dan kan jij daarvan profiteren.

Het is daarbij goed om je te realiseren dat waterstof ook nadelen kent. Zo heersen er bijvoorbeeld zorgen over de veiligheid van waterstof. Daarnaast weten bedrijven nog niet goed (genoeg) hoe ze met waterstof om moeten gaan. Er wordt nog altijd veel onderzoek verricht, bijvoorbeeld door bedrijven als Shell

Alternatieve mogelijkheden

Wanneer je interesse hebt in het doen van beleggingen die iets met waterstof te maken hebt, ben je natuurlijk niet gebonden aan ETF’s. Je kunt ook investeren in losse waterstofaandelen. Er is dan wel sprake van minder risicospreiding. ETF’s bieden het voordeel dat je in potentie wel kan profiteren van de groei van de waterstofmarkt, zonder dat je het risico van een individueel aandeel hoeft te lopen.

Wanneer je wel interesse hebt in groene energie, maar jouw interesse zich niet per se toespitst op waterstof, kan je er daarnaast voor kiezen om een bredere ETF aan te schaffen. Denk bijvoorbeeld aan iShares Global Clean Energy.

Conclusie

Het staat vast dat waterstof een behoorlijk interessant onderwerp is. Omdat verschillende klimaatdoelstellingen vrij strikt zijn en de maatschappij zich steeds meer bezighoudt met duurzaamheid, kan een waterstof ETF het overwegen waard zijn. Het is vooral belangrijk dat je bij een dergelijke investering rekening houdt met de geografische en sectorale risicospreiding. ETF’s omtrent waterstof kennen minder risico’s dan afzonderlijke waterstofaandelen, maar zijn zeker niet risicoloos.

5/5 - (1 stemmen)

Write A Comment