Wat zijn preferente aandelen?

Beleggen in aandelen kent haast iedereen wel. Daarbij hebben we het vaak over reguliere aandelen. Naast die reguliere aandelen, zijn er ook preferente aandelen. Die worden ook wel kort ‘prefs’ of bevoorrechte aandelen genoemd. Ze zijn geprefereerd boven gewone aandelen, en bieden dus meer voordelen.

In dit artikel meer over preferente aandelen, wat het betekent, wat de voor- en nadelen zijn en waar je ze zelf zou kunnen kopen.

Betekenis van preferente aandelen

Preferente aandelen zijn preferent, en hebben dus voorrang op de rest. In dit geval voorrang op gewone aandelen.

Een andere benaming voor preferente aandelen zijn ook wel ‘bevoorrechte aandelen’, omdat deze aandelen dus voortgetrokken worden op andere aandelen

Verschil met gewone aandelen

Het belangrijke verschil tussen de twee vormen van aandelen (gewoon en preferent) heeft te maken met de uitbetaling van dividend. Zo krijgen ze vaak een vast percentage uitgekeerd en krijgen de uitkering eerder dan gewone aandeelhouders. Dat laatste is vooral interessant bij een eventueel faillissement, als preferente aandeelhouders een restuitkering kunnen ontvangen.

Bevoorrechte aandelen

Zoals al genoemd worden preferente aandelen ook wel bevoorrechte aandelen genoemd.

Dat heeft vooral te maken met de voordelen die een preferente aandeelhouder heeft ten opzichte van een reguliere aandeelhouder. Ze zijn dus bevoorrecht, en hebben daarom de naamgeving bevoorrechte aandelen gegeven aan preferente aandelen.

Voordelen van preferente aandelen

Preferente aandelen bieden dus een divers aantal voordelen ten opzichte van gewone aandelen. In onderstaande kopjes worden de voordelen besproken.

Vast dividend percentage

Preferente aandelen hebben een vast dividend percentage. Dit bedrag wordt kenbaar gemaakt bij de uitgifte van de aandelen, en is dus niet afhankelijk van de winst van de onderneming.

Daarmee heb je dus meer zekerheid, omdat je weet wat voor een dividendpercentage je zal ontvangen.

Daarnaast kan het in een enkel geval zo zijn dat preferente aandeelhouders dubbel van een dividend kunnen genieten, maar dit is eerder uitzondering dan regel.

Voorrang bij betalingen

Als preferente aandeelhouder heb je voorrang bij betalingen mocht het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaan. Als je aandelen hebt in een bedrijf wat failliet gaat, zijn ze praktisch niks meer waard. Met preferente aandelen heb je nog een beetje waarde, omdat je eerder overgebleven geld krijgt dan de reguliere aandeelhouders.

Eerst zullen de schuldeisers betaald worden, en mocht er dan iets over zijn, wordt dat aan de preferente aandeelhouders betaald, en daarna pas de reguliere aandeelhouders.

Nadelen van preferente aandelen

Naast voordelen heeft een preferent aandeel ook wat nadelen.

Vast dividend percentage

Je kan het als voordeel zien, maar ook als nadeel. Het vaste dividendpercentage. Deze staat dus al van te voren vast. Als een onderneming meer winst maakt, en de aandeelhouders meer dividend uitkeert, krijg je zelf niet meer dividend. Want die stond al vast.

Geen stemrecht

Met het kopen van aandelen krijg je een stemrecht binnen een onderneming. Hoewel dit niet voor alle aandelen geldt, geldt dit ook niet voor preferente aandelen.

Nu is de vraag in hoeverre je als kleine belegger invloed hebt op het bedrijf, en in hoeverre je stemrecht ook daadwerkelijk iets kan uitmaken. Maar desalniettemin goed om te beseffen dat je dat met preferente aandelen niet hebt.

Lastig te krijgen

Preferente aandelen zijn lastig te krijgen, zeker in Nederland. Weinig bedrijven geven deze aandelen uit. En de aandelen die uitgegeven worden, worden in relatief kleine hoeveelheden uitgegeven.

Hierdoor is het product schaars, wat (naast de voordelen van deze vorm van aandelen) het wat duurder maakt dan reguliere aandelen.

Verschillende soorten preferente aandelen

Ook preferente aandelen zijn vervolgens weer op te splitsen in verschillende soorten. Dit zijn financieringspreferente aandelen, cumulatief preferente aandelen en beschermingspreferente aandelen.

Financieringspreferente aandelen

Financieringspreferente aandelen zijn aandelen die uitgegeven worden om een onderneming te financieren. Het is daarmee dus de bedoeling voor het bedrijf om (extra) geld op te halen bij investeerders.

Rendement wordt hierbij enkel uitbetaald als het bedrijf voldoende winst heeft gemaakt. Mocht het gebeuren dat er een aantal jaar geen of te weinig winst is gemaakt, dan worden deze betalingen ook niet ingehaald bij een volgende betaling.

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen zijn aandelen waarbij het niet uitgekeerde rendement in het verleden wel wordt uitgekeerd in de toekomst.

Daarmee hebben ze dus een voordeel ten opzichte van financieringspreferente aandelen, die niet uitgekeerd rendement uit het verleden niet uitbetalen in de toekomst.

Beschermingspreferente aandelen

Beschermingspreferente aandelen zijn aandelen die uitgegeven worden om een overname te voorkomen. Met deze aandelen krijgen de aandeelhouders extra rechten. Bijvoorbeeld meer stemrecht.

Risico’s

Het lijkt er dus op dat preferente aandelen wat weg hebben van obligaties en aandelen. Je bezit namelijk een aandeel in een bedrijf, maar krijgt een vast rentepercentage (zoals bij een obligatie).

Het is wel goed om te beseffen dat er alsnog risico’s zijn, net als bij elke vorm van beleggen. Ook met preferente aandelen kan je je inleg verliezen.

Bovendien zijn preferente aandelen erg afhankelijk van de rentetarieven, net als obligaties. Bij een stijging van de rentes, worden preferente aandelen (en obligaties) minder interessant en dus minder waard.

Preferente aandelen kopen

Preferente aandelen zijn redelijk schaars op de beurs, maar in Nederland zijn er wel een paar voorbeelden van bedrijven die deze aandelen aanbieden:

  • ABN AMRO
  • BAM
  • Hunter Douglas
  • Unilever

In het buitenland (met name Amerika) zijn er meer bedrijven die dit soort aandelen aanbieden, mocht je daar in geïnteresseerd zijn.

Andere vormen van aandelen

Er zijn dus gewone aandelen en preferente aandelen. Maar daar stopt het niet. Ook andere soorten aandelen zijn er nog:

  • Prioriteitsaandelen: met deze aandelen krijg je meer rechten. Denk bijvoorbeeld aan vetorechten, mogelijkheid om statuten te wijzigen en recht om deel te nemen in het kiezen van nieuwe bestuurders, om er maar een paar te noemen.
  • Winstaandelen: met winstaandelen geef je geen geld aan het bedrijf, maar je kennis. In ruil voor je kennis aan het bedrijf heb je recht op een deel van de winst (maar heb je vaak wel beperkte stemrecht)
  • Certificaten van aandelen: met deze certificaten heb je geen stemrecht, maar wel recht op een dividenduitkering en de waarde van het certificaat. De waarde volgt daarin de koers van het aandeel.

Plaats een reactie