Als belegger heb je de keuze uit vele soorten type beleggingen. Een daarvan zijn obligaties. Ook die komen weer in vele vormen en maten. Daar valt onderscheid in te maken tussen staats- en bedrijfsobligaties.

In bepaalde situaties is het zo dat beleggers de neiging hebben om voornamelijk te kijken in de richting van obligaties. Niet zelden is het zo dat in de praktijk alle obligaties over dezelfde kam worden geschoren, maar dat is niet correct. We maken dan ook onder meer een onderscheid tussen zogenaamde staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Voor deze effecten geldt dat ze respectievelijk, zoals de naam reeds laat vermoeden, worden uitgegeven door overheden of door bedrijven.

In beide gevallen is er sprake van een obligatie, maar toch zijn er ook opvallende verschillen aan de verschillende soorten verbonden. Om welke verschillen het daarbij nu precies gaat laten we je graag ontdekken door middel van de aangegeven informatie hier op deze pagina. 

Wat is een staatsobligatie? 

Een staatsobligatie is een schuldbewijs dat wordt uitgegeven door de overheid van een land. Dit betekent dus concreet dat je er bij een dergelijke obligatie voor kiest om te gaan investeren in een bepaald land. Landen kunnen er omwille van verschillende redenen voor kiezen om dergelijke schuldbewijzen uit te schrijven. De rente die je kan verwachten wordt doorgaans bepaald door de solvabiliteit waar het land in kwestie over beschikt. 

Wat is een bedrijfsobligatie? 

Een bedrijfsobligatie is een schuldbewijs dat niet wordt uitgegeven door een overheid, maar wel door een bepaald bedrijf. Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom een bedrijf op een bepaald moment behoeften heeft aan extra kapitaal. Het uitschrijven van een obligatie is één van de verschillende mogelijkheden waarover men beschikt om dat extra vereiste kapitaal aan te kunnen trekken.

Ook voor een bedrijfsobligatie geldt dat de rente die je kan ontvangen wordt bepaald door het risicoprofiel van het bedrijf. Des te risicovoller de balans eruit ziet, des te hoger de rente zal moeten zijn gelegen om potentieel geïnteresseerde beleggers aan te kunnen trekken.

Welke obligaties kennen de meeste risico’s? 

Ondanks het feit dat het karakter van staatsobligaties en bedrijfsobligaties eigenlijk in de basis hetzelfde is moet het gezegd dat er toch sprake is van een verschil in risico’s. Voor een staatsobligatie geldt namelijk zoals reeds aangegeven dat ze wordt uitgegeven door een bepaalde overheid. Op het moment dat het land in kwestie failliet zou gaan betekent dit dat je, je geïnvesteerde kapitaal komt te verliezen. Dit is ook het geval wanneer het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd failliet zou gaan. Het risico dat dit laatste gebeurt lijkt uiteraard aanzienlijk groter. 

Voor ondernemingen die ervoor hebben gekozen om een obligatie uit te schrijven geldt vaak dat ze zelf over onvoldoende beschikbaar vermogen beschikt om te kunnen investeren in het verbeteren van hun bedrijf. Dat hoeft op zich niet zo’n rode vlag te zijn, maar toch is het een belangrijk punt om in het achterhoofd te houden. Voor menig aantal bedrijven geldt dat ze liever hun reserves niet willen aanspreken om een bepaalde investering te doen, maar voor anderen geldt dat ze helemaal niet over dergelijke reserves beschikken. In het bijzonder in dit laatste geval is het opletten geblazen wanneer je ervoor kiest om te gaan investeren in de obligaties van de partij in kwestie. 

Ga je uiteindelijk over tot het kopen van obligaties in een bepaald bedrijf en blijkt al snel dat deze niet in staat zal zijn om het geleende bedrag terug te betalen? Dan spreekt het voor zich dat je als investeerder geen return on investment zal moeten verwachten. Sterker nog, in deze situatie zie je doorgaans ook je geïnvesteerde kapitaal in rook opgaan.

Kan een land ook failliet gaan of niet?

Een laatste niet onbelangrijke vraag welke specifiek wordt gesteld met betrekking tot staatsobligaties heeft betrekking tot het feit of ook een land failliet kan gaan of niet. Dit is een zeer belangrijke vraag waarvan het antwoord altijd in het achterhoofd van elke belegger moet blijven hangen. Het is namelijk zo dat inderdaad niet alleen maar bedrijven, maar zeker ook landen failliet kunnen gaan. In het verleden hebben we dit onder meer gezien met Argentinië of bijna met een land als Griekenland. Alle waardepapieren die door dit land waren uitgegeven bleken instant waardeloos te zijn geworden. De investeerders die geloofden in de toekomst van het land en ervoor kozen om staatsobligaties te kopen waren de dupe. 

In de praktijk wordt er steevast benadrukt dat staatsobligaties een veel veiligere haven zijn om in te vertoeven in vergelijking met bedrijfsobligaties. Dat is echter niet helemaal waar. Het risico dat je loopt zal namelijk in de praktijk altijd worden bepaald door het land waarin je de obligaties aankoopt. Heel wat beleggers worden echter net aangetrokken door de wat meer risicovolle landen omdat zij de hoogste rente aanbieden op hun obligaties. Dit is dus zeker en vast een niet onbelangrijk risico waar je aandacht aan zal willen en eigenlijk moeten besteden. In ieder geval, bij het kopen van staatsobligaties moet je dus altijd in het achterhoofd houden dat ook landen failliet kunnen gaan, al is het natuurlijk wel zo dat dit in de praktijk minder vaak voorkomt dan een bedrijf dat failliet gaat.

Risico van obligaties

Doorgaans worden obligaties als ‘veilig’ gezien. Of in ieder geval veiliger dan bijvoorbeeld aandelen. Maar dit kan heel erg per obligatie verschillen.

Over het algemeen is het natuurlijk zo dat ze veiliger zijn. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in het behaalde rendement. Zie in dit artikel bijvoorbeeld de behaalde rendementen op obligaties.

Uiteindelijk is het goed om te beseffen dat je ook met obligaties geld kan verliezen. Het is niet zo dat ze risicovrij zijn.

Als je besluit om obligaties toe te voegen aan je beleggingsprofiel, kan je er ook voor kiezen om te kijken naar een ETF. Hierdoor is de spreiding over obligaties (bijvoorbeeld bedrijven en overheden) beter, wat je minder risico kan geven. Voorbeelden van ETFs voor obligaties zijn bijvoorbeeld:

  • iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
  • iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
  • iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
  • VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
4/5 - (1 stemmen)

Write A Comment