ETF’s zijn behoorlijk populair. Waarom? Omdat ze over het algemeen een stabiel rendement lijken te bieden, terwijl je als belegger automatisch een vrij brede risicospreiding hanteert. Dit betekent echter niet dat je helemaal geen risico loopt met ETF’s. Om na te gaan of ETF’s voor jou de moeite waard zijn, is het relevant om te weten hoe hoog het rendement in potentie kan zijn.

Wie zich bewust is van het potentiële rendement van ETF’s, is niet alleen in staat om te bepalen of ETF’s de moeite waard zijn, maar heeft ook een realistisch beeld van de markt en is beter in staat om vooruit te rekenen. Genoeg redenen dus om eens uit te zoeken hoeveel rendement een aantal populaire ETF’s met een goede risicospreiding doorgaans opleveren. De cijfers? Je leest het hieronder.

Lees ook: Gemiddeld rendement beleggen (aandelen en obligaties)

VWRL: Vanguard All-World

VWRL is een FTSE All World Index. Dit houdt in dat aandelen vanuit de hele wereld worden gevolgd. Het gaat zowel om large als mid cap aandelen uit zowel volledig ontwikkelde als opkomende economieën. Hiermee vertegenwoordigt VWRL een relatief groot deel van de wereldeconomie; helemaal nu er ongeveer 3000 aandelen in het mandje zitten.

Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de FTSE All World Index ligt tussen de 7% en 9% sinds 1999. Het is echter relevant om te vermelden dat VWRL niet gelijktijdig met de genoemde index werd opgericht. Reken je vanaf het moment van de oprichting van VWRL in 2012, dan kom je uit op een gemiddeld jaarlijks rendement van 12%. Dit percentage is echter minder representatief dan het percentage van de gehele index, nu de index een stuk langer bestaat.

De cijfers die hierboven worden genoemd, zijn ongeveer in lijn met de groei van de wereldeconomie. Je begrijpt vast dat de percentages een gemiddelde weergeven van – soms zeer flinke – koersfluctuaties. Tijdens de financiële kredietcrisis en later de coronacrisis, vielen grote koersdalingen waar te nemen. De koers herstelde zich tot zover echter telkens weer.

VWRL 2013-2022

VUSA: Vanguard S&P 500

VUSA is een ETF die de S&P 500, een zeer belangrijke Amerikaanse index, op de voet volgt. De S&P 500 en VUSA geven een beeld van hoe het gaat met de Amerikaanse economie. De S&P 500 is een van de belangrijkste indices wereldwijd, nu de omvang van de Amerikaanse economie zeer groot is en deze economie voor bijna de hele wereld van essentieel belang is.

De S&P 500 heeft sinds 1957 een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 10% neergezet. Hoewel VUSA natuurlijk minder lang bestaat, staat het hiermee wel vast dat het automatisch gaat om een van de best presterende ETF’s wereldwijd. De S&P 500 heeft in het verleden verschillende markten continue verslagen en heeft dus een behoorlijke ’track record’.

Sommige mensen zijn kritisch over de toekomstige rendementen van de S&P 500 en dus VUSA. Dit heeft mede te maken met het feit dat andere markten steeds groter worden en het nog onduidelijk is hoe de mondiale economische verhoudingen in de toekomst komen te liggen. Daarnaast is het een kritiekpunt van sommigen dat de S&P 500 nagenoeg alleen bewogen wordt door large cap aandelen.

Ondanks het bestaan van de bovenstaande kritische perspectieven, liegen de overtuigende historische prestaties van VUSA er niet om. De afgelopen jaren zijn het met name de technologische aandelen die de S&P 500 een boost hebben gegeven. Het gaat om aandelen als Amazon en Google. Wanneer de technologie zich blijft ontwikkelen, is de kans aanwezig dat het nog wel even zo doorgaat.

VUSA 2013-2022

IAEX: iShares AEX

IAEX is een ETF die is gebaseerd op de AEX: de belangrijkste index van Nederland. De AEX bevat een bundeling van de koersen van de 25 grootste Nederlandse aandelen gesorteerd op market cap. De samenstelling van de AEX bestaat uit aandelen als ASML Holding NV, Adyen NV, ING Group NV en ArcelorMittal SA.

Kijk je naar het jaarlijks gemiddelde rendement van de AEX sinds 1983, dan kom je uit op een percentage tussen de 5,5% en 7%. De IAEX ETF presteert aanzienlijk beter sinds 2009 met een gemiddeld jaarlijks rendement van ruim 12,8%. Dit laatste percentage is echter slechts in beperkte mate representatief, nu het een vrij korte periode vertegenwoordigt. Bij het beleggen in ETF’s zoek je bij voorkeur naar historische gegevens die een zo lang mogelijke periode dekken.

Ga je uit van de hierboven genoemde percentages, dan kom je al snel tot de conclusie dat de AEX niet de best presterende index van de wereld is – en daar ook niet bij in de buurt komt. Het verschil met FTSE All World en de S&P 500 is simpelweg erg groot. Veel ETF-beleggers slaan op de AEX gebaseerde ETF’s, zoals IAEX van iShares, dan ook over. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de AEX index de dividenden niet meerekent, zoals de S&P500 wel doet.

Desalniettemin kan het beleggen in IAEX voor sommige beleggers toch interessant zijn. Als Nederlandse belegger heb je misschien aardig wat gevoel voor de Nederlandse markt en de ontwikkelingen die daarbinnen spelen. Hierdoor kan je goed begrijpen hoe een ETF als IAEX werkt en waar het op reageert. Een ander voordeel is dat de AEX zich zuiver toespitst op één land (Nederland). Dit zou je in het kader van risicospreiding echter ook als een nadeel kunnen interpreteren.

IAEX 2005-2022

WGBI: World Government Bond Index

WGBI focust zich op staatsobligaties die komen vanuit verschillende landen met een ontwikkelde markt. Gedacht kan worden aan landen als Australië, Duitsland, Mexico, de Verenigde Staten én Nederland. De index is gewogen naar marktkapitalisatie.

De WGBI behaalt een gemiddeld jaarlijks rendement van tussen de 5% en 6%. Het gemiddelde rendement van WGBI ligt hiermee iets lager dan het gemiddelde rendement van obligaties in het algemeen. WGBI neemt immers alleen staatsobligaties mee. Bedrijfsobligaties worden niet meegenomen. Dit, terwijl laatstgenoemde categorie obligaties soms een hoger gemiddeld rendement kent.

In tijden van crisis valt het op dat beleggers toenemende interesse krijgen in indices die zich focussen op staatsobligaties. Dit heeft te maken met het feit dat de koers van (bijvoorbeeld) WGBI heel anders reageert op dergelijke crises dan de koers van een op aandelen rustende index. Dit komt omdat de aandelenmarkt en de markt van obligaties afzonderlijk van elkaar functioneren. Obligaties worden dus niet automatisch meegetrokken wanneer het slecht gaat met veel aandelen.

Goed om hierbij te benoemen is dat, doordat de rentes al erg lang laag zijn, de rendementen van de afgelopen 10 of 20 jaar lager zijn. Denk eerder aan zo’n 3%, en de laatste 5 jaar zit het daar nog verder onder.

Tot slot

Na het lezen van bovenstaand artikel weet je dat ETF’s nog een relatief nieuw verschijnsel zijn en dat je voor historische cijfers beter kunt kijken naar de indices waar de ETF’s aan gekoppeld zijn Als belegger wil je immers zo veel mogelijk historische informatie tot je beschikking hebben, zodat het gemiddelde historische rendement ook van behoorlijk gewicht is.

Neem je genoemde indices mee, dan kan je concluderen dat ETF’s een gemiddeld rendement van tussen de 5% en de 10% kunnen bieden. Houd daarbij rekening met het feit dat er nog véél meer ETF’s bestaan dan die hierboven zijn genoemd (bijvoorbeeld een Bitcoin ETF). Sommige ETF’s scoren op jaarlijkse basis een stuk beter en sommige ETF’s juist veel slechter.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat rendement niet alles zegt. Een ETF moet ook betrouwbaar zijn voor op de lange termijn en enigszins stabiel presteren. Daarnaast is het zaak om niet te vergeten om te kijken naar het kostenplaatje. Alle soorten kosten, van transactiekosten tot lopende kosten, verminderen je uiteindelijke nettorendement. De beste ETF presteert stabiel en kent lage kosten. Het is daarom altijd goed om meerdere ETF’s te bekijken en te vergelijken.

Niemand kan helaas de toekomst voorspellen en daardoor blijft het koffiedik kijken wat betreft toekomstige rendementen van ETF’s. Focus je dus niet alleen op het verleden, maar denk ook na over de toekomst en plaats ontwikkelingen in een breder perspectief. Houd in je achterhoofd dat beleggen risico’s met zich meebrengt – ook wanneer je belegt in beleggingsproducten als ETF’s en indices.

5/5 - (1 stemmen)

Write A Comment