Veel beleggers investeren in ETF’s om zo een vermogen op te bouwen voor op de lange termijn. Het einddoel kan bijvoorbeeld een vervroegd pensioen of een droomhuis zijn. Om dergelijke doelen te kunnen realiseren, is het belangrijk dat je investeert in een betrouwbare ETF die stabiele resultaten levert. Je wil er niet over tientallen jaren achterkomen dat jouw ETF slechts matig heeft gepresteerd en dat er betere opties bestonden.

Het is dus relevant om je af te vragen wat de beste ETF voor de lange termijn is. Omdat niemand de markt kan voorspellen, is het antwoord natuurlijk niet met zekerheid te geven; maar er bestaan wel genoeg handvaten om een redelijke beoordeling te maken. In onderstaand artikel lees je terug waar je op moet letten bij het uitkiezen van een lange termijn-ETF en vind je wat concrete voorbeelden, zoals VWRL en VUSA, terug.

ETF kiezen: om mee te nemen in je keuze

Het selecteren van de beste ETF voor op de lange termijn is niet zo gemakkelijk als het klinkt. Je moet namelijk rekening houden met een aantal factoren. Deze factoren kun je gebruiken om te beoordelen tot in hoeverre een ETF geschikt is als langetermijninvestering. Voordat alle factoren nader worden uitgelegd, vind je ze hieronder opgesomd terug.

  1. Risicospreiding
  2. Historisch rendement
  3. Kosten

1. Risicospreiding

Ga je in ETF’s beleggen voor op de lange termijn, dan is risicospreiding een zeer belangrijke factor om rekening mee te houden. Een ETF met een goede risicospreiding is niet afhankelijk van de prestaties van een specifieke markt, sector of regio. Voor optimale risicospreiding is het daarnaast zaak dat een ETF niet uit (te) weinig aandelen bestaat.

Hierna volgt een kort voorbeeld waarin het belang van risicospreiding wordt benadrukt. Stel, je belegt in een ETF waarin alleen maar Amerikaanse aandelen zitten. Als het slecht gaat met de Amerikaanse economie, dan presteren de aandelen minder goed en zal de prijs van de ETF zakken. Beleg je alleen in deze ETF, dan ben je in één klap een deel van je portfoliowaarde kwijt.

Misschien bovenstaand niet een heel goed voorbeeld, gezien Amerika sinds lange tijd goed presteert. Maar kijk eens naar landen als Griekenland of Japan. Dat laat beter zien dat het niet altijd goed is om op 1 regio te focussen.

Het kan ook anders. Kies je voor een ETF waarin aandelen van verschillende landen zitten, dan is de klap voor je portfolio een stuk minder groot wanneer het slecht zou gaan met (bijvoorbeeld) de Amerikaanse economie. Wanneer het meezit, zou je het zelfs helemaal niet kunnen merken, bijvoorbeeld wanneer aandelen uit andere landen extra goed presteren (bijvoorbeeld opkomende landen) en daardoor de verliezen compenseren.

Een goede risicospreiding is van belang, maar het biedt geen garantie op winst. Wil je het zo veilig mogelijk aanpakken, dan kan je ook kijken naar ETF’s die niet bestaan uit aandelen, maar uit obligaties. De rendementen zijn vaak minder groot, maar er is wel meer zekerheid. Het risico is dus beperkter.

2. Historisch rendement

Zoek je de beste ETF voor de lange termijn, dan is het historisch rendement relevant om mee te nemen. Hoewel het verleden ‘slechts’ het verleden is, betreft het wel een van de enige handvaten als het gaat om het speculeren op de toekomst van de koers. Historische rendementen bieden dus geen zekerheid voor de toekomst, maar geven wel een indicatie van de prestaties en de potentie van een ETF. Al is het maar om bijvoorbeeld de volatiliteit te zien. Nemen we Bitcoin en Tesla als voorbeeld, die bewegen historisch gezien veel meer op en neer, dan bijvoorbeeld een aandeel als Coca Cola (KO). Datzelfde geldt voor ETF’s.

Kijk je naar historische rendementen van ETF’s die zijn gebaseerd op een index (zoals VWRL of VUSA), dan kan je het beste kijken naar de historische prestaties van de index zelf. De ETF’s bestaan soms nog niet zo lang en historische koersgegevens dekken hierdoor een minder lange periode.

Als je bijvoorbeeld ziet dat een ETF over de afgelopen 30 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 7% neergezet heeft, dan is dit een relatief betrouwbaar gegeven met het oog op de toekomst. Baseer je gemiddelde rendementen slechts op enkele jaren aan koershistorie, dan is dit een stuk minder betrouwbaar. Validatie is essentieel.

3. Kosten

Tot slot is er het kostenplaatje. Het is goed om je te realiseren dat kosten in mindering komen van je rendement. Het spreekt dus voor zich dat je zo laag mogelijke kosten wil. Veel beleggers kijken alleen naar de transactiekosten, maar het is ook belangrijk om te kijken naar de lopende kosten van een ETF.

Transactiekosten betaal je bij iedere transactie (kopen of verkopen). Hoe erg transactiekosten je in de weg gaan zitten, hangt af van de periodes die jij hanteert voor nieuwe investeringen. Koop je maandelijks op een vast moment een bepaalde ETF in, dan hoeven de transactiekosten niet erg hoog te zijn. Koop je meerdere malen per maand ETF’s in, dan kunnen de transactiekosten behoorlijk oplopen op termijn. Probeer het aantal transacties te minimaliseren.

Steeds meer brokers maken het mogelijk om zonder transactiekosten in een vast setje aan populaire ETF’s te investeren (denk bijvoorbeeld aan de Kernselectie van DEGIRO). Hier kan je je voordeel mee doen. Hoewel de kosten soms laag lijken, kan het op lange termijn toch om een behoorlijk bedrag gaan. 

Daarnaast zijn er lopende kosten. Dit zijn kosten die de uitgever van een ETF rekent voor het beheer. Een ETF is een mandje met aandelen en de beheerder verandert de samenstelling soms. Aandelen worden gekocht en anderen worden weer verkocht. De uitgevende instantie loopt hier tegen (transactie)kosten aan. Dit wordt doorberekend naar de belegger in de vorm van lopende kosten.

Hoewel veel beleggers zich bewust zijn van het bestaan van bovenstaande kosten, wordt het lang niet altijd in berekeningen meegenomen. Staar je niet blind op rendementen en compound interest, maar wees realistisch tegenover jezelf door de kosten altijd mee te nemen in berekeningen. Dit is een stukje verwachtingsmanagement.

Beste lange termijn-ETF’s

Wanneer je research doet naar de beste ETF’s voor op de lange termijn, kom je al snel op een aantal ‘standaard ETF’s’. Met name VWRL en VUSA zijn populair. Andere populaire ETF’s zijn IWDA en IAEX. Hieronder lees je wat over hoe deze ETF’s op de lange termijn kunnen presteren en wat de valkuilen zijn.

Dit is verder geen advies, doe altijd zelf je eigen onderzoek. De genoemde ETF’s hieronder dienen puur als voorbeeld, omdat ze veel populariteit genieten.

VWRL en IWDA

VWRL en IWDA zijn wereldwijde ETF’s: ze bevatten aandelen uit landen vanuit de hele wereld. Je begrijpt dat deze ETF’s goed scoren op het vlak van risicospreiding. Verschillende landen en sectoren worden gedekt door deze ETF’s. Met beide ETF’s groei je in de regel mee met de wereldeconomie. VWRL en IWDA zijn echter niet precies hetzelfde.

VWRL bevat bijna 3500 aandelen, waar IWDA richting de 1600 aandelen bevat. VWRL is de betere keuze wanneer je kijkt naar risicospreiding, als je let op het aantal aandelen. Niet alleen kent het meer aandelen, maar de aandelen zijn ook beter gespreid over ontwikkelde en opkomende economieën. IWDA kent een relatief sterke focus op de Amerikaanse economie en andere ontwikkelde economieën.

Een ander verschil is dat VWRL een zogeheten distribuerende ETF is. Dat betekent dat je als houder dividend uitgekeerd krijgt. IWDA is een accumulerende ETF. Het dividend wordt dan geherinvesteerd. Je krijgt het dus niet uitgekeerd. Dat is geheel persoonlijk, welke van de twee je prefereert. De verdere verschillen tussen VWRL en IWDA zijn minimaal. Zo zijn de historische prestaties van beide ETF’s behoorlijk solide.

De grote les is hier dus dat ETF’s die de hele wereld dekken, niet per definitie een uiterst sterke risicospreiding kennen. Verdiep je altijd in de aandelen die in een ETF zitten. VWRL scoort hier behoorlijk sterk. Niet voor niets is VWRL een zéér populaire ETF voor op de lange termijn.

VUSA

SPY, de veelgebruikte ticker voor de Amerikaanse S&P500 index

VUSA is onder ETF-beleggers erg populair. Veel mensen zien het als dé go-to ETF voor zij die op zoek zijn naar relatief hoge stabiele rendementen. Het valt niet te ontkennen dat de historische koersprestaties van VUSA behoorlijk solide zijn. Er is wel een puntje van kritiek te bedenken.

VUSA dekt de S&P 500: een belangrijke Amerikaanse index. Omdat VUSA alleen aandelen uit de Verenigde Staten kent, is het matig gesteld met de geografische risicospreiding. Hier staat wel tegenover dat verschillende sectoren worden gedekt door VUSA. En dat Amerikaanse bedrijven ook wel wereldwijd opereren, en je op die manier dus ook kan beweren dat er wel sprake is van enige vorm van geografische spreiding.

Tot in hoeverre VUSA een geschikte investering is voor op de lange termijn, hangt voor een groot deel van je strategie af. Wil je het zo veilig mogelijk aanpakken, dan kan VWRL een betere optie zijn. Ben je bereid om iets in te leveren op risicospreiding om in potentie hogere rendementen te behalen, dan kan VUSA een goede keuze zijn. 

IAEX

IAEX is een voorbeeld van een ETF die de AEX dekt. De AEX is de belangrijkste index van Nederland. Twijfel je of een AEX ETF geschikt is voor de lange termijn, dan dien je eenzelfde afweging als bij VUSA te maken. De geografische risicospreiding is natuurlijk matig. Wel worden verschillende sectoren gedekt. Vergeet daarbij niet dat de AEX ‘maar’ uit 25 aandelen bestaat.

Kijk je naar de historische koersprestaties van AEX, en dus IAEX, dan stuit je op relatief matige prestaties. Hieruit valt te concluderen dat de AEX wellicht niet de beste long-term investment is. Hier wordt dan alleen niet meegenomen dat de AEX het uitgekeerde dividend niet meerekent, wat de Amerikaanse evenknie bijvoorbeeld wel doet. Reken je dat wel mee, dan presteert de AEX een stuk beter.

Conclusie

Na het lezen van dit artikel weet je waar je op moet letten wanneer je de beste ETF voor op de lange termijn zoekt, namelijk risicospreiding, historisch rendement en het kostenplaatje. Aan de hand van deze factoren kan je verschillende ETF’s zelf beoordelen. Dergelijke beoordelingen vond je hierboven reeds van een aantal populaire ETF’s.

Wees niet bang om zelf ETF’s te beoordelen. Uiteindelijk blijft beleggen iets subjectiefs: iedereen pakt het anders aan en er bestaan geen gouden methodes die per definitie hoge rendementen opleveren.

5/5 - (2 stemmen)

Write A Comment