Niemand hoeft onderwezen te worden in het belang van water. Water heeft vanaf het bestaan een leidende rol gespeeld. Het is lastig om een wereld voor te stellen waar water een minder belangrijke rol zou innemen. Voor niemand is het dan ook een verrassing dat water aandelen steevast in trek zijn. 

Water speelt over de gehele wereld vaak een net wat andere rol. Waar in Nederland het water hoofdzakelijk uit de kraan gedronken wordt, is in andere delen van de wereld ‘verpakt’ water de norm. 

Door simpelweg naar de Nederlandse markt te kijken, krijg je geen realistisch beeld van de instrumentele waarde van water. Het investeren in water bedrijven begint een stuk interessanter te klinken wanneer je bekend wordt met de dynamiek die zich rondom deze bedrijven bevindt.

Lees ook: Beleggen in waterstof.

Toegang tot schoon water

Een van de belangrijkste redenen waarom er steeds meer aandacht voor water aandelen is, komt doordat de toegang tot schoon water nog enorm verbeterd kan worden. Doordat de bevolking alsmaar groeit, het klimaat verandert met meer uitdroging van de landbouw en daardoor behoefte aan water als gevolg, heeft de wereld meer water nodig. Water dat er op bepaalde plekken in overvloed is. En op andere plekken als grote schaarste gezien wordt. 

Als er een getal is dat je in overweging moet nemen bij het beleggen in water aandelen, zijn het wel de meer dan twee miljard mensen die geen directe toegang tot schoon drinkwater hebben. Vanuit economisch en maatschappelijk perspectief zullen water bedrijven er het komende decennia alles aan moeten doen om ook dit deel van de wereldbevolking van schoon drinkwater te voorzien. 

Want zolang dit probleem niet wordt aangepakt, zou volgens UNICEF het aantal mensen zonder directe toegang tot schoon drinkwater uit kunnen groeien tot wel vijf miljard. Dit heeft logischerwijs niet alleen een bovenal negatief effect op de levensstandaard van vijf miljard mensen, maar zorgt er ook voor dat ziektes zich makkelijker op de rest van de wereldbevolking kan verspreiden. 

Om dit tegen te gaan, zou volgens onder andere de VN en WHO meer dan 100 miljard euro geïnvesteerd moeten worden in het aanleggen en verbeteren van de waterinfrastructuur. Een infrastructuur die aangelegd kan worden door een van de vele water bedrijven waar je in kunt investeren. 

Net zoals bij eerdere, soortgelijke projecten in China en delen van Europa worden grote water bedrijven aangewezen om aan een aanbesteding mee te doen. Dit zijn vaker wel dan niet herkenbare water bedrijven met een beursnotering.

Schoon water uit de kraan

Verouderde infrastructuur in Europa

Waar er in derdewereldlanden nog enorme stappen met het verbeteren van de toegang tot water kunnen worden gemaakt, is dat in Europa mogelijk met de wijze waarop we daar toegang tot krijgen. Diverse experts hebben de laatste jaren overheden in Europa gewaarschuwd voor de veroudering van de water infrastructuur. Doordat de water infrastructuur in Europa, vanwege de hoge mate van industrialisatie en bevolkingsgroei, constant onder druk staat zijn er tijdig verbeteringen en nieuwe innovaties nodig. 

Pijpleidingen zijn op diverse plekken aan verbetering toe, in diverse landen komen nog altijd loden waterleidingen voor en is de bestaande infrastructuur inefficiënt. Door extra aandacht te besteden aan de verbeteringen die binnen Europa mogelijk zijn, kunnen op korte termijn meer aanbestedingen worden uitgezet waardoor de volledige water industrie erop vooruitgaat. Net als overigens de consument die op meer plekken in Europa kan rekenen op hygiënisch en verantwoord drinkwater. 

Wat voor soorten water bedrijven zijn er eigenlijk?

Het is niet mogelijk om in ieder water bedrijf te investeren. Dit komt doordat in sommige landen de water bedrijven gedeeltelijk of in zijn geheel geprivatiseerd zijn. Een voorbeeld zijn de Nederlandse water bedrijven. De meeste Nederlandse waterbeheerders zijn eigendom van de provincie of gemeente. Je kunt dan ook niet in deze water bedrijven investeren. Dit is ook het geval voor de water bedrijven in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Spanje. 

Gelukkig zijn er ook landen waar we wel aandelen in water bedrijven kunnen kopen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daar is de waterindustrie namelijk geprivatiseerd en (deels) genoteerd waardoor we in deze water bedrijven kunnen investeren. 

In de praktijk is in vrijwel ieder land enige regulering op de water bedrijven van toepassing. Zo wordt de kwaliteit van het water streng in de gaten gehouden en kunnen private water bedrijven niet onbeperkt hun prijzen laten stijgen. Vooral in de Verenigde Staten zijn er duidelijke regels opgesteld omtrent de prijsstelling van water. De precieze regelgeving verschilt overigens per staat en is slechts deels landelijk vastgesteld. 

water in glas

Zuiveren en leveren of infrastructuur en service

De makkelijkste manier om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten water bedrijven waar je wél in kunt beleggen, is door naar de activiteiten van de bedrijven te kijken. De meeste water bedrijven zijn ofwel in het zuiveren en leveren van water óf het aanleggen van de infrastructuur en het fabriceren van de benodigde apparatuur voor deze infrastructuur actief. 

Eerder kon je lezen dat de grootste verbeteringen wereldwijd in het aanleggen, herstellen en verbeteren van de waterinfrastructuur zit. Diverse experts richten zich daarom meer op bedrijven actief in de tweede categorie en laten bedrijven actief in het zuiveren en leveren van water, veelal waterbeheerders, op de achtergrond. 

Beleggen in water

Je kunt op verschillende manieren in water beleggen. De populairste manieren om dit te doen, zijn om te investeren in:

 • Waterrechten
 • Aandelen van water bedrijven
 • ETF’s met water-gerelateerde aandelen of producten
 • Waterrijke landbouwgrond

Om een beter idee te krijgen van de inhoud van de bovenstaande financiële producten, gaan we per product dieper op de onderliggende waarde in;

Waterrechten 

Waterrechten klinken leuk, maar zijn in de praktijk nauwelijks door particuliere investeerders aan te kopen. Dit zijn namelijk de rechten om water dat in een specifiek stuk land aanwezig is te gebruiken. Doordat de kopers, verkopers, huurders of verhuurders veelal lokale overheden zijn, is dit de meest complexe manier om in water te beleggen. 

Daarnaast brengt de complexiteit van het waterrecht vaak roet in het eten. Doordat het namelijk een recht is, heeft het niet een directe onderliggende waarde. Zolang er niemand is die meer dan jouw investering voor het waterrecht overheeft, is in theorie het waterrecht niets waard. 

Aandelen van water bedrijven

Een stuk makkelijker (en waarschijnlijker) om om aandelen van water bedrijven te kopen. Zoals eerder aangegeven zijn water bedrijven veelal in twee categorieën onder te verdelen, beheer en infrastructuur. 

Binnen deze twee categorieën zijn bedrijven van alle soorten en maten te vinden. Kleine lokale bedrijven met een beursnotering zijn er in de Verenigde Staten genoeg. Net als grote spelers zoals General Electric die complete zuiveringsinstallaties produceren. 

In de praktijk is General Electric een goed voorbeeld van een bedrijf dat slechts voor een klein deel aan de water industrie te verbinden is. Een klein deel van de omzet vloeit voort uit het produceren van dergelijke machines, waardoor het geen logische investering is wanneer je specifiek op zoek bent naar water aandelen. 

Gelukkig zijn er, zoals verderop besproken, tal van water bedrijven waar je in kunt beleggen. Dit zijn allen bedrijven die voor meer dan 50% hun omzet uit water-gerelateerde activiteiten halen. 

ETF’s met water-gerelateerde financiële producten

Wie op zoek is naar een brede toenadering tot bedrijven binnen de waterindustrie, kan daarvoor een ETF kiezen. Momenteel zijn er verschillende ETF’s waar je uit kunt kiezen, waaronder de volgende drie ETF’s die veel populariteit genieten:

 • Lyxor World Water UCITS ETF (LYM8)
 • RobecoSAM Sustainable Water Fund (OZWA)
 • iShares Global Water UCITS ETF (IH2O)

Dit is geen advies, enkel ter informatie om te laten zien wat de mogelijkheden wat betreft beleggen in water ETF’s zijn.

Dit zijn drie voorbeelden van in Europa verhandelde ETF’s met een duidelijke focus op water. De populairste ETF van de drie, de Lyxor World Water UCITS ETF, volgt 30 van de grootste water bedrijven van de wereld. Dit zijn 30 bedrijven die zich met water of de benodigde infrastructuur bezighouden. Daarnaast zijn er diverse bedrijven onderdeel van de Lyxor World Water UCITS ETF die zich richten op de zuivering en levering van water. 

De RobecoSAM Sustainable Water Fund ETF heeft een net wat andere insteek dan de Lyxor World Water UCITS ETF. Waar de Lyxor ETF exclusief kijkt naar bedrijven in water met een omzet die tot minstens 40% naar diensten of producten omtrent water te herleiden zijn, is de focus van de RobecoSAM Sustainable Water Fund op duurzame water bedrijven. De daadwerkelijke samenstelling van beide ETF’s verschillen in de praktijk dan ook sterk van elkaar. 

Een water ETF die steeds vaker in beeld komt, is de iShares Global Water UCITS ETF. Deze ETF stelt je in staat om breed blootgesteld te worden tot een diversiteit aan bedrijven in de water industrie. Met de iShares Global Water UCITS ETF ben je blootgesteld aan 50 van de grootste water bedrijven ter wereld. 

Wil je uitsluitend vanuit een ETF in water bedrijven uit de Verenigde Staten kunnen beleggen? Dan is de Guggenheim S&P Global Water Index ETF een van de weinige ETF’s die zich hier exclusief op richt. 

Zie ook: Voordelen van beleggen in ETF’s.

Waterrijke landbouwgrond

Net als het eerder aangehaalde voorbeeld van waterrechten, is het beleggen in waterrijke landbouwgrond voor veel particuliere investeerders onrealistisch. De aanschafkosten van dergelijke landbouwgrond zijn enorm en de lokale wetgeving die hier veelal op van toepassing is qua complexiteit ook. In onder andere de Verenigde Staten is de aanschaf van waterrijke landbouwgrond minder complex (dan in o.a. Europa en Azië).

Waterrijke landbouwgrond in Bali

Beleggen in aandelen van water bedrijven

Wie wil beleggen in water, komt veelal het eerst uit bij aandelen van water bedrijven. Samen met de eerder genoemde ETF’s, zijn dit de meest toegankelijke financiële producten om in te beleggen. 

De bedrijven uit het volgende overzicht zijn slechts voorbeelden van water bedrijven waar momenteel actief in gehandeld wordt. Dit zijn bedrijven uit zowel het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten als Europa.

 • Severn Trent
 • United Utilities
 • Pennon Group
 • American Water Works
 • Essential Utilities
 • Evoqua Water Technologies 
 • Pentair
 • American States Water
 • Watts Water Technologies
 • Badger Meter

Dit is geen beleggingsadvies, enkel informatie om een overzicht van water bedrijven die te verhandelen zijn op de beurs.

Om je een beter idee te geven van een deel van de bovenstaande water bedrijven, lichten we hieronder de water aandelen kort toe. Dit zijn allen water aandelen die je bij je broker, zoals DEGIRO, kunt kopen.

Onderstaand de 9 aandelen die eerder genoemd zijn.

1. Severn Trent (SVT)

Severn Trent (SVT) is het grootste water bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk met een klantenbestand van boven de 8 miljoen. Het richt zich uitsluitend op de gebieden rondom de twee grootste rivieren van Engeland, waar het ook zijn naam aan te danken heeft. 

De afgelopen jaren heeft Severn Trent veel van zijn groei te danken gehad aan de dienstverlenende kant van het bedrijf. Alhoewel het risicoprofiel van het bedrijf volgens diverse experts hierdoor is toegenomen, heeft het tot dusver voor meer winst gezorgd. 

2. United Utilities (UU)

Net als Severn Trent, richt United Utilities (UU) zich exclusief op het Verenigd Koninkrijk. Met ongeveer tweederde van het klantenbestand van Severn Trent, is het de tweede speler binnen de Britse water industrie. Doordat het zich het laatste decennia meer is gaan richten op grote zakelijke klanten, is de omzet vanuit deze doelgroep sterk toegenomen. 

3. Pennon Group (PNN)

Pennon Group is de kleinste van de drie grote Britse waterbeheerders. Het grootste verschil tussen Pennon Group en de twee grotere waterbeheerders is totstandkoming van de omzet. De omzet van Pennon Group komt uit een aanzienlijk groter aantal diensten en branches, mede doordat het ook actief is in de recycling van afval, energievoorziening en onderhoud van energiefaciliteiten. 

4. American Water Works (AWK)

Als het grootste beursgenoteerde waterbedrijf in de Verenigde Staten, is het veruit een van de populairste water aandelen waar je in kunt investeren. Met meer dan 14 miljoen klanten heeft American Water Works (AWK) een stevige hand in de water industrie. Daarnaast is het in tegenstelling tot veel concurrenten niet binnen een beperkt aantal staten actief. American Water Works bedient klanten van drinkwater in meer dan 45 staten. 

5. Essential Utilities (WTRG)

Het verschil in omvang tussen American Water Works en Essential Utilities (WTRG) wordt zichtbaar op het moment dat duidelijk wordt dat Essential Utilities in ‘slechts’ 8 staten actief is. Toch heeft het 3 miljoen klanten en heeft Essential Utilities sinds 1995 (vanwege maar liefst 370 acquisities) een ongekende groei meegemaakt. Alleen tussen 2016 en 2018 groeide het bedrijf jaarlijks met meer dan 5 procent. Het is dan ook een van de meest succesvolle water aandelen om in te beleggen. 

6. Pentair (PNR)

Pentair (PNR) is een van de weinige water aandelen waarbij je in een water bedrijf kunt beleggen dat in meer dan 30 landen actief is. Het misschien wel meest internationale water bedrijf richt zich op zowel het leveren van schoon drinkwater als het produceren van waterzuiveringsapparatuur. 

7. American States Water (AWR)

Waar de voorgaande bedrijven in meerdere staten en soms zelfs landen actief zijn, richt American States Water (AWR) zich exclusief op huishoudens in Californië. Met meer dan 260.000 klanten lijkt het een klein water bedrijf te zijn. In vergelijking met andere water aandelen, richt American States Water zich met haar elektriciteitsvoorzieningen ook op het voorzien van elektriciteit. Hierdoor profiteert het sterk van de hechte band dat het bedrijf met haar klanten heeft.

8. Evoqua Water Technologies (AQUA)

Evoqua Water Technologies (AQUA) heeft niet alleen een aantrekkelijke ticker, maar volgens velen ook een aantrekkelijk dienstenpakket. Als dienstverlenend bedrijf, helpt het andere waterbeheerders en bedrijven met het voorzien en verbeteren van hun watervoorziening. Daarnaast helpt het lokale overheden met het verhogen van de stabiliteit van het waternetwerk, zodat kwalitatief water gewaarborgd is. 

Net als Pentair en Badger Meter, mag Evoqua Water Technologies zich een volwaardig internationaal bedrijf noemen. Het is zelfs een van de weinige water aandelen waarin je kunt beleggen dat als bedrijf in Nederland actief is!

9. Badger Meter (BMI)

Wil je blootgesteld worden tot de water industrie in Azië, Europa en het Midden-Oosten? Dan is Badger Meter (BMI) een van de zeldzame opties om je hierin te mengen. Badger Meter richt zich op de productie van middelen waarmee de watertoevoer geïnnoveerd wordt. Het water bedrijf past de producten in eigen projecten toe maar levert de zelf ontwikkelde producten ook aan andere projecten. 

Tegenwoordig gebruiken bedrijven van over de hele wereld producten van Badger Meter niet alleen voor het verbeteren en controleren van de watertoevoer, maar ook voor de toevoer van chemische vloeistoffen. 

Conclusie beleggen in water

We staan er in Nederland misschien niet heel erg bij stil, maar beleggen in water (bedrijven) is wel een ding. Als je kijkt naar de eerder genoemde bedrijven die zich bezig houden met het zuiveren van water en de infrastructuur, zie je dat die over de afgelopen jaren ook flinke winsten hebben geboekt.

Hoewel water bedrijven op het eerste gezicht waarschijnlijk niet als een heel erg interessante belegging klinken, heeft de afgelopen jaren toch zeker wel bewezen dat een mooi rendement mogelijk was. Of dit ook nog in de toekomst zo is, moet natuurlijk nog maar blijken.

Wil je passief beginnen met beleggen in waterstofbedrijven, dan kan je waarschijnlijk beter naar een ETF kijken. De actievere beleggers kunnen eerder naar losse aandelen kijken.

5/5 - (1 stemmen)

Write A Comment