Op het ogenblik dat er door een bedrijf een bepaalde hoeveelheid aan winst wordt gerealiseerd, beschikt ze over verschillende mogelijkheden om deze winst te gebruiken. Zo kan men ervoor kiezen om te gaan investeren, is het mogelijk om een overname te realiseren, dividend uitkeren aan de aandeelhouders, maar kan men ook een aandeleninkoopprogramma opzetten.

Er kan worden vastgesteld dat deze laatste optie door de jaren heen steevast een zekere populariteit geniet. In de praktijk is het zo dat bedrijven denken dat ze op deze manier een aardige financiële, maar ook respectabele meerwaarde voor zich kunnen creëren.

Is dat echter wel altijd het geval en hoe interessant is zo’n programma voor jou als investeerder? Je komt er alles over te weten wanneer je de informatie doorneemt hier op deze pagina.

Wat is een aandeleninkoopprogramma? 

Een aandeleninkoopprogramma wordt aangekondigd door het bestuur van het bedrijf in kwestie. Tijdens de aankondiging wordt er aangegeven voor welk bedrag er eigen aandelen zullen worden ingekocht. Er zal met andere woorden nooit worden aangegeven om hoeveel aandelen het precies gaat. Dat is ook niet mogelijk, want het is voor het bestuur onmogelijk om te weten wat de aandelenkoers zal zijn op het moment dat ze het aandeleninkoopprogramma willen uitvoeren. 

Gedurende een inkoopprogramma zal je kunnen vaststellen dat het bedrijf in kwestie dus in principe een deel van haar eigen uitgegeven aandelen terug zal kopen. Dit betekent concreet dat:

  1. De aandelen op dat ogenblik mogelijks ondergewaardeerd zijn; 
  2. De leiding van het bedrijf een goed oog heeft in de toekomst van de onderneming;

Bovenstaande is natuurlijk alleen maar positief. Bovendien is er ook voor investeerders een niet onbelangrijk voordeel verbonden aan het moment waarop er een aandeleninkoopprogramma wordt opgestart. Het feit dat er een significante hoeveelheid aan aandelen worden ingekocht kan er namelijk zomaar voor zorgen dat de aandelenkoers een stevige meerwaarde zal weten te realiseren.

Welke voordelen zijn eraan verbonden? 

Aan het uitvoeren van een aandeleninkoopprogramma zijn menig aantal voordelen verbonden.

In eerste instantie geeft het bedrijf in kwestie er een zeer positief signaal mee naar de buitenwereld. Men maakt onder meer duidelijk dat er sprake is van een mogelijke onderwaardering van het aandeel waardoor mogelijks ook andere investeerders zich aangetrokken zullen voelen om de aandelen te kopen.

Bovendien wordt het aanbod op de markt verminderd. Immers, een bedrijf koopt zijn eigen aandelen op, en geeft die vervolgens niet zomaar weer uit. Er zijn daardoor minder aandelen in omloop van het bedrijf, wat in theorie voor een stijging van de koers zorgt.

Dat is echter niet alles. Daarnaast maakt het bedrijf op deze manier ook duidelijk dat ze vertrouwen heeft in het toekomstperspectief van het bedrijf. Waarom zou men er namelijk anders voor kiezen om verworven winsten te gebruiken om eigen aandelen in te kopen? 

Niet alleen voor het bedrijf in kwestie zijn er voordelen verbonden aan het opzetten van een aandeleninkoopprogramma. Voor jou als investeerder betekent dit namelijk dat jouw holdings zomaar eens in prijs kunnen stijgen waardoor je een (extra) rendement kan realiseren. In principe lijkt het er dan ook naar uit te zien dat het terugkopen van aandelen voor beide betrokken partijen een win-win-situatie zijn. Is dat echter in de praktijk wel altijd zo? 

Zijn aandeleninkoopprogramma’s wel altijd interessant?

Ondanks het feit dat er duidelijk een aantal interessante voordelen zijn verbonden aan het opzetten van een aandeleninkoopprogramma, moet het gezegd worden dat er ook enkele niet onbelangrijke nadelen aan verbonden kunnen zijn. Mogelijk het belangrijkste nadeel heeft betrekking tot het feit dat de verworven winsten nagenoeg uitsluitend zullen worden aangewend voor het terugkopen van de aandelen. Dat lijkt op het eerste zicht misschien interessant, maar dat is het niet altijd helemaal. Deze keuze maken zorgt er namelijk voor dat de winsten niet meer kunnen worden gebruikt voor:

  1. Het uitvoeren van een mogelijks interessante overname; 
  2. Het doen van één of meerdere potentieel winstgevende investeringen; 

Bovendien zorgt het opzetten van een aandeleninkoopprogramma er mogelijks eveneens voor dat er geen (groter) dividend kan worden uitbetaald. Dit kan er zomaar voor zorgen dat de interesse van (potentiële) investeerders zal gaan afnemen. Ook dat kan uiteraard in de praktijk niet de bedoeling zijn, in tegendeel. Het mag dus duidelijk zijn dat er zeker niet alleen maar voordelen, maar ook nadelen verbonden zijn aan het opzetten van een aandeleninkoopprogramma.

Conclusie: hoe interessant is zo’n aandeleninkoopprogramma dan echt?

Natuurlijk is het ene aandeleninkoopprogramma het andere niet.

Veel is afhankelijk van het exacte bedrag waarvoor het bedrijf in kwestie aandelen terug gaat inkopen. Is dat alle winst, of een deel ervan. Dit is namelijk bepalend voor het feit of ze bijvoorbeeld nog steeds kan voldoen aan het uitbetalen van een dividend of niet.

In ieder geval is het zo dat een dergelijk programma wel altijd een bepaalde vorm van vertrouwen schept voor de buitenwereld. Niet zelden worden ook andere potentiële investeerders aangespoord om hierdoor te gaan investeren in de onderneming in kwestie.

Het is natuurlijk wel van belang dat het niet gaat om een schijnvertoning. Een aandeleninkoopprogramma opzetten om richting de buitenwereld een nep gevoel van vertrouwen te creëren, is bijvoorbeeld niet de bedoeling. In ieder geval zijn de aangehaalde aandachtspunten op deze pagina zonder meer stuk voor stuk belangrijke zaken om rekening mee te houden als mogelijke investeerder.

Write A Comment